22 lipca 2017

Stawa Młyny


Biały wiatrak na krańcu skalnego cypla Falochronu Zachodniego w Świnoujściu, tuż przy ujściu rzeki Świny do Bałtyku, nazywany jest czasem błędnie małą latarnią morską. Tymczasem od wielu lat spełnia rolę znaku nawigacyjnego dla żeglarzy. 

28 czerwca 2017

Bitwa o Twierdzę w Srebrnej Górze


Twierdzę w Srebrnej Górze zbudowano w XVIII w. według projektu stworzonego przez pruskiego inżyniera Ludwika Wilhelma Reglera, zmodyfikowanego przez samego króla Fryderyka Wielkiego. Twierdza miała zabezpieczyć militarnie Śląsk zdobyty przez Prusy w 1740r. Pod budowę fortyfikacji wybrano Przełęcz Srebrną (586 m n.p.m.) w Górach Sowich i dwa górują nad nią wzniesienia: Forteczną (Warowną) Górę (686 m n.p.m.) oraz Ostróg (627 m n.p.m.).