Pod pręgierzem


Co to jest właściwe ten pręgierz?

Młodsze pokolenie nie za bardzo wie, z czym kojarzyć to słowo. Pręgi? kręgi? w zbożu? ale gdzie to zboże.. :-)
Pręgierz to słup, znajdujący się najczęściej na rynku w dawnych miastach, służący do wymierzania kary. 
W średniowieczu pręgierze były drewniane i w dolnej części miały zamocowane metalowe uchwyty, do których przywiązywano skazańców. Kara, np. w postaci chłosty była wymierzana publicznie i gromadziła tłumy. 
Tradycja spotkań pod pręgierzem we Wrocławiu przetrwała do dziś. Pręgierz jest takim punktem orientacyjnym na Rynku, gdzie wszyscy się umawiają.


Pręgierz znajduje się po wschodniej stronie Rynku przed Ratuszem. Jest zrekonstruowaną kopią kamiennego pręgierza pochodzącego z 1492r.
Na szczycie jest umieszczona figurka kata z mieczem i pękiem rózg, zwanego Rolandem.
Ostatnia publiczna egzekucja odbyła się w XVIII wieku a ostatnia publiczna chłosta w połowie XIX wieku, choć daty te nie są potwierdzone. 
Pod pręgierzem miał być wychłostany m.in. Wit Stwosz, któremu udowodniono sfałszowanie weksla.
W czasie II wojny pręgierz został znacznie uszkodzony. Jego odtworzenie było możliwe dzięki dokumentacji z poprzedniej renowacji przeprowadzonej w 1925, umieszczonej w miedzianym pojemniku w trzonie pręgierza.


"Wrocław - miasto spotkań" to oficjalne hasło promocyjne miasta. 
Hasło nawiązuje do słów Jana Pawła II, wygłoszonych podczas homilii na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego 1 czerwca 1997r.: 
"Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób styka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu."

Spotkajmy się więc we Wrocławiu. Pod pręgierzem :-)


Komentarze